Rok 2012

Karneval
Novoročný výstup
Stolnotenisový a šachový turnaj
Výročná schôdza JDS
Výročná schôdza TJ Banik Rakovnica
Výročná schôdza banícky spolok Rakovnica