Jednota dôchodcov slovenska

Posedenie 2012
Starostlivosť o pomníky
Výbor JDS v Rakovnici hodnotil (01/2013
Výročna schôdza (03/2013|
Výstava šikovných ruk