ROK 2013

Deň obce
Informačná tabuľa na cintoríne
Memorial a futbalový turnaj
Oprava hasičskej zbrojnica